ล้อ
วงแหวน
用例
  五輪【ごりん】
指輪【ゆびわ】
  リン
 
部首
  :くるまへん
画数
  15
日能
  2 級
常用
  小 4
グループ
  流通・運輸