ตา (ไม้)
ยอดอ่อน
用例
  発芽【はつが】
新芽【しんめ】
 
 
部首
  :くさかんむり
画数
  8
日能
  1 級
常用
  小 4
グループ
  植物