รวง (ข้าว)
用例
  稲穂【いなほ】
  スイ
 
部首
  :のぎへん
画数
  15
日能
  1 級
常用
  中 2
グループ
  植物