อ่าว, แม่น้ำใหญ่
(ส่วนที่ทะเลลึกเข้ามาในแผ่นดิน)
用例
  江湖【こうこ】
江戸【えど】
  コウ
 
部首
  :さんずい
画数
  6
日能
  1 級
常用
  中 3
グループ
  地形