โคลง, กลอน
กวี
用例
  詩人【しじん】
作詩【さくし】
 
 
部首
  :ごんべん
画数
  13
日能
  1 級
常用
  小 3
グループ
  文芸