น้ำส้ม
(เครื่องปรุงรส)
用例
  酢酸【さくさん】
お酢【おす】
  サク
 
部首
  :とりへん
画数
  12
日能
  1 級
常用
  中 3
グループ
  食生活