คอร์สเรียนคันจิ N4/PAT7 & N3

ระยะเวลา 18 สค.55 - 10 พย.55 (13 สัปดาห์ / หยุด 1 สัปดาห์)
รวม 12 ครั้ง ครั้งละ 2 ชม. (รวม 24 ชม.)
วัน-เวลา (คอร์ส N4) ทุกวันเสาร์ 10:00-12:00 น.
(คอร์ส N3) ทุกวันเสาร์ 14:00-16:00 น.
สถานที่ คอนโดยูดีไลท์@บางซื่อ ห้อง 308/90
MRT บางซื่อ ต่อรถประจำทางสาย 70 (ประชานิเวศน์) 2 ป้าย
จำนวนรับสมัคร คอร์สละ 3-4 ที่นั่ง
คุณสมบัติผู้สมัคร

(คอร์ส N4) มีพื้นฐานฮิระงะนะ-คะตะคะนะ / เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น

(เทียบเท่ามินนะโนะนิฮงโกะ 2 เล่ม)
(คอร์ส N3) สอบผ่านระดับ N4 / เรียนจบคอร์สภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
(เทียบเท่ามินนะโนะนิฮงโกะ 4 เล่ม)

ค่าใช้จ่าย ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ)
(มัดจำ 1,000 / จ่ายส่วนที่เหลือวันเปิดคอร์ส 2,600)
บัญชีออมทรัพย์ สุวริทธิ์ ประภัทรวิมล

หนังสือเรียน (คอร์ส N4) BASIC KANJI BOOK 基本漢字500 VOL 1
(บทที่ 1-22 คันจิตัวที่ 1-251)
(คอร์ส N3) BASIC KANJI BOOK 基本漢字500 VOL 2
(บทที่ 23-45 คันจิตัวที่ 252-500)
ประวัติผู้สอน สุวริทธิ์ ประภัทรวิมล (ช้าง) สถ.บ.จุฬาฯ
Certificate: JLPT Level N1, Kanji Kentei Level 4
รางวัลชนะเลิศ คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 2 (สสท.)
เว็บมาสเตอร์ www.minnanokanji.com
แอดมินเพจ www.facebook.com/minnanokanji