จำนวนคันจิที่ควรรู้

※หมายเหตุ เนื้อหาส่วนนี้ สรุปจากความเข้าใจของผู้เขียน กรุณาอย่านำไปอ้างอิงด้านวิชาการ เนื่องจากอาจไม่ถูกต้องตามหลักภาษา

จำนวนคันจิที่ควรรู้

เนื่องจากตัวอักษรคันจิ ก็คือ ตัวอักษรที่ยืมมาจาก ตัวอักษรจีน ตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งมีจำนวนหลายหมื่นตัว เท่าที่ยังหลงเหลือ และพบเห็นในภาษาญี่ปุ่นปัจจุบัน ก็ยังมีจำนวนกว่า 3,000 (ระดับบุคคลทั่วไป) - 6,000 (ระดับผู้เชี่ยวชาญ) ตัว การที่จะจดจำให้ได้ทั้งหมด คงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเท่าไหร่ เราจึงเลือกที่จะจดจำ คันจิที่พบเห็นและใช้งานบ่อยกว่าตัวอื่นๆ เพื่อให้เราสามารถ เรียนหนังสือ อ่านหนังสือพิมพ์ หรือบทความทั่วไป ได้อย่างสมควร ในจำนวนดังกล่าวนี้ ประมาณ 2,000 ตัว ถือเป็นขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ทั้งสำหรับคนญี่ปุ่นเอง หรือคนต่างชาติที่เรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ตาม ว่ากันว่า อย่างน้อย หากเราทราบคันจิพื้นฐาน ถึงประมาณ 1000 ตัว จะสามารถอ่านหนังสือทั่วไป เข้าใจได้ถึง 70-80% ทีเดียว


จากคันจิที่เรียน หากสังเกตดูจะพบว่า คันจิที่เรียนในชั้นต้น ส่วนใหญ่ จะมีความหมายเกี่ยวกับ สิ่งที่พบเห็นได้รอบๆ ตัว สิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน หรือเป็นรูปธรรม เป็นคำนาม หรือเป็นกริยา ยิ่งเรียนในชั้นสูงขึ้นๆ ความหมายก็จะค่อยๆ ซับซ้อน หรือใกล้เคียงกันมากขึ้น หรือเป็นนามธรรมมากขึ้น

โจโยคันจิ

เนื่องจากตัวอักษรคันจิ มีเป็นจำนวนมาก กระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่น จึงได้กำหนด จำนวนตัวอักษรคันจิ สำหรับการศึกษาและ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ไว้ และได้มีการปรับปรุงมาเป็นระยะๆ เพื่อให้เหมาะสมกับยุคสมัย ล่าสุด ในปี 1981 ได้มีการกำหนดอักษรคันจิ 1945 ตัว ขึ้น เป็น 常用漢字 (โจโยคันจิ) คือ ตัวอักษรคันจิ ที่ใช้ประจำ ในจำนวนนี้ มีจำนวน 1006 ตัว ซึ่งต้องเรียนภายในระดับ ประถมศึกษา เรียกว่า 教育漢字 (เคียวอิคุคันจิ) และอีก 939 ตัว สำหรับเรียนในระดับ มัธยมศึกษา

จำนวนของโจโยคันจิ ไม่ได้รับการปรับปรุงมากว่า 27 ปีแล้ว ทำให้มีอักษรบางส่วน ไม่ค่อยถูกใช้งาน ตามกาลเวลา และอีกส่วนหนึ่ง กลับพบเห็นบ่อยขึ้นตามสื่อ ดังนั้น ล่าสุด จึงได้มีแนวคิดที่จะเพิ่ม ตัวอักษรอีกประมาณ 200 ตัว ซึ่งรวมถึง คันจิที่เป็นชื่อจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น เข้าเป็นโจโยคันจิ ในปี 2010 นี้

คันจิข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

สำหรับคนต่างชาติที่ศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ก็ได้มีการกำหนดขอบเขต ตัวอักษรคันจิ ในการสอบแต่ระดับเอาไว้ จากโจโยคันจิ 1945 ตัว ตัดออกไป 19 ตัว ซึ่งเห็นว่าพบได้น้อย และเพิ่มเข้ามา 114 ตัว ที่เห็นว่าพบได้บ่อย แม้ว่าไม่ได้อยู่ในโจโยคันจิ ของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 2040 ตัว ดังนี้
  • ระดับ4 103 ตัว
  • ระดับ3 เพิ่มขึ้น 181 ตัว (103+181=284 ตัว)
  • ระดับ2 เพิ่มขึ้น 738 ตัว (103+181+738=1022 ตัว)
  • ระดับ1 เพิ่มขึ้น 1018 ตัว (103+181+738+1018=2040 ตัว)

    ขอยกเกณฑ์ ระดับ2 ซึ่งเป็นระดับกลาง พอจะใช้งานได้จริง ควรจะรู้จักคันจิถึงประมาณ 1022 ตัว และจะเห็นได้ว่า จากระดับ3 มาเป็นระดับ2 นั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือคันจิ ต่างก็เพิ่มขึ้นกว่า 2-3 เท่าตัวทีเดียว ถือเป็นด่านที่ยากที่สุด ด่านหนึ่ง สำหรับผู้เรียนภาษาญี่ปุ่น ก็ว่าได้