ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เว็บแนะนำเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

jtdic.com
โลกออนไลน์เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่น www.j-campus.com Website และ Facebook เพื่อการเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตนเอง ตั้งแต่ไวยากรณ์ การใช้คำช่วย การเขียนฮิรางานะ คาตาคานะ วิธีการเขียนคันจิตามลำดับเส้น สุภาษิตญี่ปุ่น การฝึกฟังภาษาญี่ปุ่นจากเพลง หรือข่าว และสาระน่ารู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
jtdic.com
โปรแกรมดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย (รวมถึง ญี่ปุ่น-อังกฤษ) ฟรี ตัวแรก และตัวเดียว เวอร์ชันล่าสุด 1.93 (28 กย. 2551) ฐานข้อมูลคำศัพท์ถึง 41,661 คำ และภาษาอังกฤษ 120,802 คำ นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลของโจโยคันจิ ครบทั้ง 1,945 ตัวด้วย โดย วิศวกรคอมพิวเตอร์ ผู้ชื่นชอบภาษาญี่ปุ่น คุณพี่ไพฑูรย์

ลิงค์คันจิ

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日能 常用 日本 タイ
★ 日本語能力試験 JLPT試験直前対策 เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น + คันจิ    
★ JLPT Kanji Project เรียนคันจิสำหรับสอบวัดระดับ    
★ Wikipedia: 常用漢字 ความหมายและความเป็นมาของโจโยคันจิ      
★ 常用漢字表 音訓表 วิเคราะห์เสียงอง-คุงโยมิ ของโจโยคันจิ      
★ コラム統計計算文法考 วิเคราะห์คันจิในรูปแบบต่างๆ      

ลิงค์ดิกชันนารี

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日本 タイ
★ JTDIC ดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ไทย ฟรี ตัวแรก และตัวเดียว  
★ JTDIC: Joyo Kanji Search ดิกชันนารี คันจิ ภาษาไทย พร้อมลำดับการเขียน
★ 国語辞典 英和辞典 和英辞典 - goo 辞書 ดิกชันนารี ญี่ปุ่น-ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ญี่ปุ่น  
  翻訳と辞書 รวบรวมดิกชันนารี ญี่ปุ่น  

ลิงค์สอบวัดระดับ

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日本 タイ
★ 日本漢字能力検定協会 สอบวัดระดับคันจิ  
  日本漢字能力検定協会  海外公開会場 สอบวัดระดับคันจิ สถานที่จัดสอบในต่างประเทศ  
★ 日本語能力試験 (JLPT) สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น  
★ BJTビジネス日本語能力テスト สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ    
★ J.TEST สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ (เน้นการฟัง)  

ลิงค์องค์กรไม่แสวงผลกำไร

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日本 タイ
  国際交流基金 มูลนิธิญี่ปุ่น    
  The Japan Foundation, Bangkok มูลนิธิญี่ปุ่น กรุงเทพฯ (มีคอร์สระดับกลาง-สูง)    
  NHKオンライン NHK Online    
  NHKワールド NHK World    
  NHK WORLD มาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะ NHK World เรียนภาษาญี่ปุ่น  

ลิงค์เว็บบอร์ด

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日本 タイ
  Jeducation เว็บบอร์ดการเรียนภาษาญี่ปุ่น และศึกษาต่อญี่ปุ่น  
  Hokutoda เว็บบอร์ดภาษาญี่ปุ่น  
  Nihongo Society เว็บบอร์ดภาษาญี่ปุ่น  

ลิงค์พอร์ทัลไซต์

  ชื่อเว็บไซต์ / เว็บเพจ เนื้อหา 日本 タイ
  Jeducation แนะแนวศึกษาต่อญี่ปุ่น  
  KaedeDay ชุมชนเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น ออนไลน์  
  J-Doramanga รอบด้านเกี่ยวกับญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่น  
  アルク 日本語教育・学習 สื่อและสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น ของ ALC