ประวัติเว็บมาสเตอร์

รายละเอียด

ชื่อ Suwarit P. (Chang) เว็บมาสเตอร์
เกิด 1981.03.14 (อายุ 38 ปี)
การศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน (อดีต) สถาปนิก, เด็กเสิร์ฟ, เว็บดีไซเนอร์รับจ้าง
(ปัจจุบัน) สถาปนิก (BIM)-อีกครั้ง ^ ^"

เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น

ชั้นต้น 2000.09~2003.11|สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)
ชั้นกลาง 2003.04~2005.12|Japan Foundation, BKK
ชั้นกลาง-สูง 2005.04~2006.03|外語ビジネス専門学校日本語科 (CBC)日本語のサイト
日本語能力試験(JLPT)

2001-2002|3級  2004|2級  2006-2007|1級 (306/400)

2010.07|N2 (161/180) 2010.12|N1 (161/180)

2015.07|N2 (180/180) 2016.12|N1 (139/180)

ビジネス日本語能力テスト(BJT) 2008.07|J2 (503)
日本語漢字能力検定 2009.02|4級 (166/200)
คันจิแชมเปี้ยน (สสท.) 2009.11.28|รางวัลชนะเลิศ คันจิแชมเปี้ยน ครั้งที่ 2
ติดต่อ: e-mail